dilluns, 14 de maig de 2012

QUÈ ÉS LA PSICOMOTRICITAT?

QUÉ ÉS LA PSICOMOTRICITAT   ?

És una línia de treball que a partir d'una disposició  determinada dels materials per zones de joc,dóna al fillet/a l'oportunitat de demostrar-se tal com és i de fer-lo evolucionar.

L'expressivitat motriu es manifesta en les relacions que el fillet/a té amb l'espai, el temps, els objectes, amb les persones i amb el seu propi cos.

La sala de Psicomotricitat es divideix en diferents moments:

1-Ritual d'entrada

Ens posem els calcetins, seiem tots junts, es saluda a cada fillet/ta, recordem les normes i coses importants de la sessió anterior.

2- La Fase de l'expressivitat motriu

Destrucció de la torre que allibera una intensa emoció col·lectiva.
Jocs de destrucció, construcció.
Jocs simbòlics(jugar a “embolicar-se, a amagar-se,
a ser perseguit, jugar a ser el llop, jugar a omplir, buidar, reunir, separar...

3- La Fase de la Història

Es conta una hª, com un joc. La hª sol tenir un protagonista amb el qual els fillets/es poden identificar-se, i això, els hi produirà una mobilització emocional, però sense moure el seu cos. El cos està aturat per donar pas al pensament.

4- La Fase d'expressivitat plàstica i gràfica

A través dels dibuixos, construccions,modelatge, el fillet/a fa una representació de sí mateix i de la seva història.

5- Ritual de Sortida

Al acabar la sessió ens tornem a seure, recordem el que ha passat,
ens despedim fins la pròxima sessió amb una cancó i posteriorment fent una sortida col·lectiva.


Quin és el paper del Psicomotricista?

El Psicomotricista no és només un observador, sinó que és un element actiu, modificador i estructurador de les diferents relacions que vagin sorgint.
El fillet/a ha de poder comunicar els seus desitjos i les seves elaboracions pròpies mitjançant el seu cos, utilitzant recursos de tipus cognitiu.